Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse fastsættes nedenstående servicemål for henholdsvis Roskilde Svane Apotek, Jyllinge Apoteksfilial, Trekroner Løve Apoteksfilial og Apoteksfilialen på RO's Torv.  

 

Roskilde Svane Apotek

Distributionsopgaver

Ventetid
80 % af apotekets kunder må højst vente 5 minutter. 20 % må højst vente 10 minutter.

Fejludleveringer
Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.  

Fejl i doseringskort
Der må højst konstateres 1 fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort til dosisdispensering forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.

Servicegrad
Kundens behov for receptordinerede lægemidler skal i 98 % af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.

Apotekets betjening af handicappede

Ved apotekets indgangsdør er opsat en stor klokke, som alle gangbesværede er velkomne til at benytte enten for at blive hjulpet ind på apoteket eller med henblik på at blive betjent udenfor. Apoteket tilbyder forsendelse af medicin i hele byen og har telefonbetjening i hele åbningstiden.

 

Apotekets information og faglige rådgivning

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder
Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

Information/faglig rådgivning til dosiskunder
Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedlen såfremt denne forefindes.

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder
Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.
Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket.
Det generiske navn fremgår altid af doseringsetiketten på lægemidlet.
Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.

 

Efterlevelse af servicemål på Roskilde Svane Apotek

Ventetid på apoteket målt i januar 2019:
97 % af kunderne ventede under 5 minutter
3 % af kunderne ventede mellem 5-10 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2018:
0,016 %.

Fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosispakket medicin målt i september 2018:
Apoteket har lavet 0 fejl indenfor det sidste år.

Servicegrad målt i oktober 2018:
98,8 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler

Faglig rådgivning målt efterår 2018:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

Information om Roskilde Svane Apotek

Apoteker
Charlotte Andersen Roskilde Svane Apotek
Farmaceuter 3 ansatte Skomagergade 19
Farmakonomer 16 ansatte
4000 Roskilde
Servicemedarbejdere 1 ansat
Tlf: 46 32 23 00 – tast 1
Chauffører 2 ansatte
CVRnr: 25211855
     

Roskilde Svane Apotek tilbyder følgende sundhedsydelser:

Tjek på inhalation: Gratis ydelse for brugere af inhalationsmedicin

Medicinsamtale: Gratis ydelse for personer med nydiagnosticeret kronisk lidelse og kronikere med manglende medicinefterlevelse

 

Roskilde Svane Apotek har 3 apoteksfilialer, 1 håndkøbsudsalg og 1 medicinudleveringssted:

Apoteket RO's Torv

RO's Torv 10

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 2

Trekroner Løve Apotek

Trekroner Centervej 59-61

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 3

Jyllinge Apotek

Jyllingecentret 31

4040 Jyllinge

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 4

Medicinudleveringssted:

Fakta Ågerup

Højgårdsvej 2

4000 Roskilde

Tlf.: 43 86 43 86

Håndkøbsudsalg:

Dagli'Brugsen Gundsømagle

Gulddyssevej 7

4000 Roskilde

Tlf.: 46 78 82 21

 

 

Jyllinge Apotek

Apotekets distributionsopgaver

Køventetid
80 % af apotekets kunder må højst vente 5 minutter.
20 % må højst vente 10 minutter.

Fejludleveringer
Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.    

Fejl i doseringskort
Der må højst konstateres 1 fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort til dosisdispensering forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.    

Servicegrad
Kundens behov for receptordinerede lægemidler skal i 98 % af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.    

Apotekets betjening af handicappede

Jyllinge apoteksfilial har gode adgangsforhold for kørestolsbrugere idet indgangen ligger i gadeplan. Apoteksfilialen tilbyder forsendelse af medicin og har telefonbetjening i hele åbningstiden.  

 

Servicemål for apotekets information og faglige rådgivning

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder
Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog  

Information/faglig rådgivning til dosiskunder
Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedlen såfremt denne forefindes.

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder
Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.
Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket.
Det generiske navn fremgår altid af doseringsetiketten på lægemidlet.
Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.

 

Efterlevelse af servicemål på Jyllinge Apotek

Ventetid på apoteket målt i januar 2019:
96 % af kunderne ventede under 5 minutter
4 % af kunderne ventede mellem 5-10 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2018:
0,02 %.

Fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosispakket medicin målt i september 2018:
Apoteket har lavet 0 fejl indenfor det sidste år.

Servicegrad målt i oktober 2018:
98 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt efterår 2018:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Information om Jyllinge apotek, filial af Roskilde Svane Apotek

Hovedapotek    
Roskilde Svane Apotek Apoteker Charlotte Andersen
Skomagergade 19 Farmaceuter 3 ansatte
4000 Roskilde Farmakonomer 16 ansatte
Tlf.: 46 32 23 00 - tast 1 Servicemedarbejdere 1 ansat
CVRnr: 25211855  Chauffører 2 ansatte
     

Jyllinge Apotek tilbyder følgende sundhedsydelser:

Tjek på inhalation: Gratis ydelse for brugere af inhalationsmedicin

Medicinsamtale: Gratis ydelse for personer med nydiagnosticeret kronisk lidelse og kronikere med manglende medicinefterlevelse

 

Trekroner Løve Apoteksfilial

Apotekets distributionsopgaver

Køventetid
80 % af apotekets kunder må højst vente 5 minutter. 20 % må højst vente 10 minutter. 

Fejludleveringer
Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.

Fejl i doseringskort
Trekroner Apoteksfilial udarbejder og vedligeholder ikke doseringskort. Der henvises til servicemål for Roskilde Svane Apotek.    

Servicegrad
Kundens behov for receptordinerede lægemidler skal i 98 % af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.

Apotekets betjening af handicappede

Trekroner Apoteksfilial har gode adgangsforhold for kørestolsbrugere idet indgangen til Apoteksfilialen ligger i gadeplan. Apoteksfilialen tilbyder forsendelse af medicin via Roskilde Svane Apotek og har telefonbetjening i hele åbningstiden.  

    

Apotekets information og faglige rådgivning

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder
Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.  

Information/faglig rådgivning til dosiskunder  
Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedlen såfremt denne forefindes.

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder
Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.
Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket.
Det generiske navn fremgår altid af doseringsetiketten på lægemidlet.
Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant. 

 

Efterlevelse af servicemål på Trekroner Apoteksfilial

Ventetid på apoteket målt i januar 2019:
95 % af kunderne ventede under 5 minutter
5 % af kunderne ventede mellem 5-10 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2018:
0,017 %.

Servicegrad målt i oktober 2018:
98 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i efterår 2018:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Information om Trekroner Løve apotek, filial af Roskilde Svane Apotek

Hovedapotek    
Roskilde Svane Apotek Apoteker Charlotte Andersen
Skomagergade 19 Farmaceuter 3 ansatte
4000 Roskilde Farmakonomer 16 ansat
Tlf.: 46 32 23 00 - tast 1 Servicemedarbejdere 1 ansat
CVRnr: 25211855  Chauffører 2 ansatte
     

Trekroner Løve Apotek tilbyder følgende sundhedsydelser:

Tjek på inhalation: Gratis ydelse for brugere af inhalationsmedicin

Medicinsamtale: Gratis ydelse for personer med nydiagnosticeret kronisk lidelse og kronikere med manglende medicinefterlevelse

 

Apoteksfilialen på RO's Torv

Apotekets distributionsopgaver

Køventetid
80 % af apotekets kunder må højst vente 5 minutter. 20 % må højst vente 10 minutter. 

Fejludleveringer
Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.

Fejl i doseringskort
Apoteksfilialen på RO's Torv udarbejder og vedligeholder ikke doseringskort. Der henvises til servicemål for Roskilde Svane Apotek.    

Servicegrad
Kundens behov for receptordinerede lægemidler skal i 98 % af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.

Apotekets betjening af handicappede

Apoteksfilialen på RO's Torv har gode adgangsforhold for kørestolsbrugere idet indgangen til Apoteksfilialen ligger i gadeplan. Apoteksfilialen tilbyder forsendelse af medicin via Roskilde Svane Apotek og har telefonbetjening i hele åbningstiden.      

 

Apotekets information og faglige rådgivning

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder
Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.  

Information/faglig rådgivning til dosiskunder  
Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedlen såfremt denne forefindes.

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder
Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.
Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket.
Det generiske navn fremgår altid af doseringsetiketten på lægemidlet.
Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant. 

 

Efterlevelse af servicemål på Apoteksfilialen RO's Torv

Ventetid på apoteket målt i oktober 2018:
96 % af kunderne ventede under 5 minutter
4 % af kunderne ventede mere end 5 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2018:
0,008 %.

Servicegrad målt i oktober 2018:
97 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i efterår 2018:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Information om Apoteket Ro’s Torv, filial af Roskilde Svane Apotek

Hovedapotek    
Roskilde Svane Apotek Apoteker Charlotte Andersen
Skomagergade 19 Farmaceuter 3 ansatte
4000 Roskilde Farmakonomer 16 ansatte
Tlf.: 46 32 23 00 - tast 1 Servicemedarbejdere 1 ansat
CVRnr: 25211855  Chauffører 2 ansatte
     

Apoteket Ro’s Torv tilbyder følgende sundhedsydelser:

Tjek på inhalation: Gratis ydelse for brugere af inhalationsmedicin

Medicinsamtale: Gratis ydelse for personer med nydiagnosticeret kronisk lidelse og kronikere med manglende medicinefterlevelse

Apoteker Charlotte Andersen november 2018

Dine oplysninger