Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

I henhold til Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse fastsættes nedenstående servicemål for henholdsvis Roskilde Svane Apotek, Trekroner Løve Apoteksfilial, Apoteksfilialen på RO's Torv, Roskilde Stations Apoteksfilial og Køgevejens Apoteksfilial.  Servicemål for apotekets distributions-opgaver

Ventetid
80 % af apotekets kunder må højst vente 5 minutter. 20 % må højst vente 10 minutter.

Fejludleveringer
Der må højst konstateres 0,02 % fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.  

Fejl i doseringskort
Der må højst konstateres 1 fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort til dosisdispensering forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 måneder.

Servicegrad
Kundens behov for receptordinerede lægemidler skal i 98 % af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse, beregnet i forhold til det totale antal ordinationer.

 

Servicemål for apotekets betjening af handicappede

Der er handicapvenlige adgangsforhold på Roskilde Svane Apotek, samt alle filialerne. Apoteket tilbyder forsendelse af medicin i hele byen og har telefonbetjening i hele åbningstiden.

 

Servicemål for apotekets information og faglige rådgivning

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder
Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

Information/faglig rådgivning til dosiskunder
Alle kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedlen såfremt denne forefindes.

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder
Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne.
Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket.
Det generiske navn fremgår altid af doseringsetiketten på lægemidlet.
Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.

 

Information om Roskilde Svane Apotek

Apoteker
Charlotte Andersen Roskilde Svane Apotek
Farmaceuter 5 ansatte Skomagergade 19
Farmakonomer 12 ansatte
4000 Roskilde
Farmakonomelever
4 ansatte Tlf: 46 32 23 00 – tast 1
Servicemedarbejdere 2 ansatte
CVRnr: 25211855
Chauffører 2 ansatte
 

Roskilde Svane Apotek, herunder alle apoteksfilialerne, tilbyder følgende sundhedsydelser:

Tjek på inhalation: Gratis ydelse for brugere af inhalationsmedicin

Medicinsamtale: Gratis ydelse for personer med nydiagnosticeret kronisk lidelse og kronikere med manglende medicinefterlevelse

 

Roskilde Svane Apotek har 4 apoteksfilialer og 4 medicinudleveringssteder:

Apoteket RO's Torv

RO's Torv 10

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 2

Trekroner Løve Apotek

Trekroner Centervej 59-61

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 3

 

Roskilde Stations Apotek

Stationscentret 12

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 5

Køgevejens Apotek

Roskildevænget 2B

4000 Roskilde

Tlf.: 46 32 23 00 - tast 6

 

Medicinudleveringssted:

Coop365 Ågerup

Højgårdsvej 2

4000 Roskilde

Medicinudleveringssted:

Dagli’Brugsen Osted

Nørretoften 1, Osted

4320 Lejre

 

Medicinudleveringssted:

Dagli’Brugsen Lejre

Bygaden 21,

4320 Lejre

Medicinudleveringssted:

Dagli’Brugsen Kirke Såby

Rømøvej 3,

4060 Kirke Såby

 Efterlevelse af servicemål på Roskilde Svane Apotek

Ventetid på apoteket målt i september 2022:

95 % af kunderne ventede under 5 minutter

5 % af kunderne ventede mellem 5-10 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2022:

0,008 %

Fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosispakket medicin målt i september 2022:

Apoteket har 0 fejl indenfor det sidste år.

Servicegrad målt i september 2022:
99,0 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt januar 2023:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Efterlevelse af servicemål på Trekroner Apoteksfilial

Ventetid på apoteket målt i september 2022:

96 % af kunderne ventede under 5 minutter

4 % af kunderne ventede mellem 5-10 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2022:
0,00 %.

Servicegrad målt i september 2022:

97,2 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i januar 2023:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Efterlevelse af servicemål på Apoteksfilialen RO's Torv

Ventetid på apoteket målt i september 2022:
92 % af kunderne ventede under 5 minutter
8 % af kunderne ventede mere end 5 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2022:
0,00 %.

Servicegrad målt i september 2022:
98,0 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i januar 2023:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Efterlevelse af servicemål på Roskilde Stations Apoteksfilial

Ventetid på apoteket målt i september 2022:
96 % af kunderne ventede under 5 minutter
4 % af kunderne ventede mere end 5 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2022:
0,00 %.

Servicegrad målt i september 2022:
96 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i januar 2023:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.

 

Efterlevelse af servicemål på Køgevejens Apoteksfilial

Ventetid på apoteket målt i september 2022:
93 % af kunderne ventede under 5 minutter
7 % af kunderne ventede mere end 5 minutter

Fejl ved receptekspedition målt i september 2020:
0,11 %.

Servicegrad målt i september 2022:
96,3 % for receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler.

Faglig rådgivning målt i januar 2023:
Alle kunder der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug inviteres til dialog.Apoteker Charlotte Andersen marts 2023

Dine oplysninger