Nyhedsbrev
Medicindestruktion

Medicindestruktion

Roskilde Svane Apotek, Trekroner Apotek, Apoteket RO's Torv, Roskilde Stations apotek og Køgevejens apotek tager imod medicinaffald, samt brugte kanyler/sprøjter i godkendte kanylebokse og destruerer det på forsvarlig vis.

 

Al medicin har en begrænset holdbarhed, hvorfor der på alle lægemidler er påført en udløbsdato. Indtil denne dato garanterer producenten for lægemidlets virkning i uåbnet emballage. Den påtrykte udløbsdato er den maksimale holdbarhed, idet nogle lægemidler kun kan holde kort tid efter anbrud. Den angivne holdbarhed forudsætter at medicinen er opbevaret korrekt.

 

På medicinemballagen og/eller i indlægssedlen kan du finde al information om holdbarhed og opbevaring.

 

Hvis medicinen anvendes efter, at holdbarheden er overskredet, er der risiko for at det virksomme stof ikke har den optimale effekt. Du bør derfor med jævne mellemrum se medicinskabet efter for medicin der har overskredet holdbarhedsdatoen.

 

Af hensyn til blandt andet miljøet er det vigtigt, at medicinaffald bortskaffes korrekt.

 

Brugte kanyler og sprøjter skal ligeledes bortskaffes på korrekt vis, på grund af blandt andet sundhedsmæssige risici og smittefare. Af hensyn til dette modtager Apoteket kun brugte kanyler og sprøjter i godkendte kanylebokse. Du kan købe kanylebokse i forskellige størrelser hos os. 

Apoteket modtager ikke brugte batterier, kasserede el-apparater som fx. blodsukkermålere, termometre (herunder kviksølvtermometre) og kosmetiske produkter uden indhold af medicin. Vi henviser til din lokale genbrugscentral.

Dine oplysninger